Yaşar Üniversitesi Aday Bilgi

Bize Ulaşın: + 90 (232) 570 71 72
Üniversite Caddesi,
No: 37-39 Selçuk Yaşar Kampüsü,
Bornova- izmir, PK 35100
e-posta:
rehberlik@yasar.edu.tr

-

Burs ve Ücretler

Eğitim-Öğretim Bursu:
ÖSYM tarafından burslu programlara yerleştirilen öğrencilere, ilgili mevzuat gereğince verilen burstur. Hazırlık Sınıfı dahil olmak üzere verilecek olan burslarda, %100 Burslu; öğrenim ücretinin tamamını, %50 Burslu; öğrenim ücretinin yarısını ve %25 Burslu öğrenim ücretinin dörtte birini kapsar. Eğitim- Öğretim Bursu, herhangi bir dersten devamsızlıktan kalınmaması koşuluyla, normal öğrenim süresince devam eder. (Lisans için; iki yarıyıl hazırlık sınıfı ile sekiz yarıyıl, ön lisans için dört yarıyıl). Bursları devamsızlık nedeniyle kesilen öğrenciler, kayıtlı bulunduğu öğretim programında, akademik yıl sonunda Genel Not Ortalaması 2.00 veya daha yukarı olması durumunda bu bursu takip eden ilk akademik yılda tekrar almaya hak kazanırlar. .
Akademik Başarı Bursu:
Akademik Başarı Bursu Kayıtlı olduğu öğretim programında, değerlendirmenin yapıldığı akademik yılın sonunda Genel Not Ortalaması en az 2.60 olan öğrenciler değerlendirmeye alınır. Akademik Başarı Bursu için öğrencilerin değerlendirmenin yapıldığı akademik yıl (güz/bahar) içinde en az 60 AKTS kredisi alması ve aldığı tüm derslerden başarılı olması gerekir.
Yetenek Bursu:
Yetenek Bursu, Üniversite Mütevelli Heyeti onayı ile spor, sanat vb. alanlarda özel başarıların sahibi olmuş ve bu başarısını belgeleyen öğrencilere verilir. Yıllık eğitim ücretinin tamamını ya da bir bölümünü kapsayan Yetenek Bursu’nun süresi, her yıl yenilenir.
Barınma Bursu :
İzmir İl sınırları dışında ikamet eden Eğitim-Öğretim Bursu kapsamında ÖSYS sınavında Dil puan türünde ilk 2000’de diğer puan türlerinde ilk 10000’de yer alarak Yaşar Üniversitesine giren ve tam burslu olarak kayıt yaptıran öğrenciler, Yaşar Üniversitesi Öğrenci Yurdundan kontenjan dahilinde ücretsiz olarak faydalanır.
Uluslararası Öğrenci Bursu:
Rektörlüğün ve Mütevelli Heyetinin onayı ile uluslararası öğrencilere eğitim öğretim bursu verilmektedir. Bu burslar sınırlı sayıda olup, akademik başarısı yüksek adaylara %25, %50 veya %100 oranında verilebilmektedir.
Şehit ve Malul Gazi Bursu :
Öğrenci Seçme Yerleştirme sınavı sonucunda Yaşar Üniversitesinin Burssuz programlarından birine girme hakkı kazanan şehitlerin eşleri ve çocuklarına, malul gazilere ve çocuklarına, Mütevelli Heyet tarafından tahsis edilen kontenjan dahilinde burs verilebilir.
Burslu Öğrencilerin Yurttan Yararlanması:
Yaşar Üniversitesi burslarından herhangi birini kazanan öğrencilere Mütevelli Heyet kararı ile ayrıca Barınma Bursu da verilebilir. Barınma Bursu, ait olduğu eğitim yılı bitiminde sona erer. Öğrenci barınma bursuna hak kazanma koşullarını sağladığı her öğretim yılı için Mütevelli Heyet kararı ile bu bursu tekrar alabilir. Detaylı bilgi alabilmek için; http://ogrenciisleri.yasar.edu.tr/burslar/ adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2016-2017 Akademik Yılında Öğrenim Ücreti
Hazırlık sınıfı için 26.500 TL (*),
Tüm lisans bölümleri için 26.500 TL (**),
Meslek Yüksekokulu programları için 13.500 TL,
Adalet Meslek Yüksekokulu için 14.500TL’ dir. Ücretlere KDV dahildir.

(*) Hazırlık sınıfı ücretinde Lisans ve Ön lisans öğrencileri arasında fark yoktur. Hazırlık sınıfı flat sınavından başarılı olunması ya da muaf Olunması halinde bölüm ücreti (Lisans ücreti ) ile hazırlık ücreti arasındaki fark alınır.

(**) Müzik bölümünün öğrenim ücreti 30.000.-TL’dir. Hazırlık sınıfı flat sınavından başarılı olunması ya da muaf olunması halinde bölüm ücreti (Lisans ücreti) ile hazırlık ücreti arasındaki fark alınır.

Yukarıdaki öğrenim ücretleri güz ve bahar dönemini kapsamaktadır. Yarısı güz dönemi kayıtlarında, diğer yarısı bahar dönemi kayıtlarında alınır. Ödemelerde Bonus ve World kredi kartlarına vade farksız 5 taksit yapılır.
Yurt Ücretleri (Yaşar Üniversitesi Öğrencileri):
Yurt ücretleri ile ilgili detaylı bilgi için http://yurt.yasar.edu.tr/ucretler/