Başlangıç » BURS ve ÜCRETLER

BURS ve ÜCRETLER

Eğitim-Öğretim Bursu:

ÖSYM tarafından burslu programlara yerleştirilen öğrencilere, ilgili mevzuat gereğince verilen burstur.Hazırlık Sınıfı dahil olmak üzere verilecek olan burslarda, %100 Burslu; öğrenim ücretinin tamamını, %50 Burslu; öğrenim ücretinin yarısını ve %25 Burslu öğrenim ücretinin dörtte birini kapsar. Eğitim – Öğretim Bursu, öğrencinin akademik başarısına bağlı olup (genel not ortalaması 4.00 üzerinden 2.30 üzerinde olduğu sürece) tüm öğrenim süresince devam eder.

Akademik Başarı Bursu:

Kayıtlı olduğu programda, birinci akademik yılın sonundan itibaren bölüm derslerini tamamlayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden 2.30 ve üstü olan tüm öğrenciler burs almak için başvurabilir. Belirlenen kontenjanlar dahilinde başvuran öğrencilerin % 25’ine tam burs, % 25’ine % 50 burs ve kalan % 50’sine ise %25 oranında Akademik Başarı Bursu verilir.

Yetenek Bursu:

Yetenek Bursu, Üniversite Mütevelli Heyeti onayı ile spor, sanat vb. alanlarda özel başarıların sahibi olmuş ve bu başarısını belgeleyen öğrencilere verilir. Yıllık eğitim ücretinin tamamını ya da bir bölümünü kapsayan Yetenek Bursu’nun süresi, her yıl yenilenir.

Şehit Çocukları Bursu:
ÖSYS sınavı sonucunda Yaşar Üniversitesi’nin programlarından birine girme hakkı kazanan şehit eşleri ve çocuklarına, malul gazilere, eşlerine ve çocuklarına verilebilir. Bursun devamlılığı için öğrencinin genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.30 olması gerekmekte ve not ortalamasının devamlılığı esas alınmaktadır.

Burslu Öğrencilerin Yurttan Yararlanması:

Yaşar Üniversitesi burslarından herhangi birini kazanan öğrencilere Mütevelli Heyet kararı ile ayrıca Barınma Bursu da verilebilir. Barınma Bursu, ait olduğu eğitim yılı bitiminde sona erer. Öğrenci barınma bursuna hak kazanma koşullarını sağladığı her öğretim yılı için Mütevelli Heyet kararı ile bu bursu tekarar alabilir. Detaylı bilgi alabilmek için; http://ogrenciisleri.yasar.edu.tr/burslar/ adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

Öğrenim Ücretleri:

2013-2014 akademik yılında öğrenim ücreti; hazırlık sınıfı için 17.600 TL, tüm lisans bölümleri için 20.000 TL, ön lisans programları için 11.000 TL’dir. Ücretlere KDV dahildir. Öğrenim ücreti Güz ve Bahar yarıyılı başında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

Yurt Ücretleri:

2013-2014 akademik yılında yurt ücretleri kahvaltı dahil tek kişilik oda 11.825 TL, çift kişilik oda 7.920 TL, üç kişilik oda 7.000 TL’dir. Ücretlere KDV dahildir. Konaklamalar dokuz aylık bir süreyi kapsamaktadır. Burslar ve öğrenim ücreti her yıl Üniversite Mütevelli Heyetince fiyat ve maliyet artışlarıyla o yılın üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanır. Ücretler, burslar ve yurtlarla ilgili ayrıntılı bilgiye üniversitemizin www.yasar.edu.tr internet adresinden ulaşılabilir.