BURSLAR ve ÜCRETLER

Eğitim-Öğretim Bursu:

ÖSYM tarafından burslu programlara yerleştirilen öğrencilere, ilgili mevzuat gereğince verilen burstur. Hazırlık Sınıfı dahil olmak üzere verilecek olan burslarda, %100 Burs; öğrenim ücretinin tamamını, %50 Burs; öğrenim ücretinin yarısını ve %25 Burs öğrenim ücretinin dörtte birini kapsar. Üniversiteye kayıt yaptırmış olması durumunda normal zorunlu müfredatın normal öğrenim süresi boyunca, iki yarıyıl hazırlık sınıfı ile sekiz yarıyıl lisans ve dört yarıyıl önlisansdır. Herhangi bir disiplin cezası alınması durumunda burs sona erer.

Akademik Başarı Bursu

Akademik Başarı Bursu için kayıtlı olduğu öğretim programında, değerlendirmenin yapıldığı akademik yılın sonunda Genel Not Ortalaması en az 3.00 olan öğrenciler değerlendirmeye alınır. Öğrencilerin değerlendirmenin yapıldığı akademik yıl (güz/bahar) içinde Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen müfredatta belirtilen yıllık güz ve bahar AKTS toplamından az olmamak koşuluyla ders alması ve aldığı tüm derslerden başarılı olması gerekir.

Yetenek Bursu

Yetenek Bursu, Üniversite Mütevelli Heyeti onayı ile spor, sanat vb. alanlarda özel başarıların sahibi olmuş ve bu başarısını belgeleyen öğrencilere verilir. Yıllık eğitim ücretinin tamamını ya da bir bölümünü kapsayan Yetenek Bursu’nun süresi, her yıl yenilenir.

Barınma Bursu

İzmir İl sınırları dışında ikamet eden Eğitim-Öğretim Bursu kapsamında ÖSYS sınavında Dil puan türünde ilk 1000’de diğer puan türlerinde ilk 5000’de yer alarak Yaşar Üniversitesine giren ve tam burslu olarak kayıt yaptıran öğrenciler, Yaşar Üniversitesi Öğrenci Yurdundan kontenjan dahilinde ücretsiz olarak faydalanır.

Uluslararası Öğrenci Bursu

Rektörlüğün ve Mütevelli Heyetinin onayı ile uluslararası öğrencilere eğitim öğretim bursu verilmektedir. Bu burslar sınırlı sayıda olup, akademik başarısı yüksek adaylara %25, %50 veya %100 oranında verilebilmektedir.

Şehit ve Malul Gazi Bursu

Öğrenci Seçme Yerleştirme sınavı sonucunda Yaşar Üniversitesinin Burssuz programlarından birine girme hakkı kazanan şehitlerin eşleri ve çocuklarına, malul gazilere ve çocuklarına, Mütevelli Heyet tarafından tahsis edilen kontenjan dahilinde burs verilebilir.

Burslu Öğrencilerin Yurttan Yararlanması

Yaşar Üniversitesi burslarından herhangi birini kazanan öğrencilere Mütevelli Heyet kararı ile ayrıca Barınma Bursu da verilebilir. Barınma Bursu, ait olduğu eğitim yılı bitiminde sona erer. Öğrenci barınma bursuna hak kazanma koşullarını sağladığı her öğretim yılı için Mütevelli Heyet kararı ile bu bursu tekrar alabilir. Detaylı bilgi alabilmek için; http://oim.yasar.edu.tr/burslar/ adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

2017-2018 Akademik Yılında Öğrenim Ücreti

  • Hazırlık sınıfı                                                   : 29.000-TL. (*)
  • Tüm fakülteler                                              : 29.000-TL. (**)
  • Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu             : 29.000-TL.
  • Meslek Yüksekokulu                                   : 14.000-TL.
  • Adalet Meslek Yüksekokulu                     : 15.500-TL.

Ücretlere KDV dahildir.

(*) Hazırlık sınıfı ücreti tüm bölüm ve programlar için aynıdır.
(**) Müzik bölümünün öğrenim ücreti 32.000.-TL’dir. Hazırlık sınıfı flat sınavından (hazırlık muafiyet sınavı) başarılı olunması ya da muaf olunması halinde bölüm ücreti (Lisans ücreti) ile hazırlık ücreti arasındaki fark alınır.

Yukarıdaki öğrenim ücretleri güz ve bahar dönemini kapsamaktadır. Yarısı güz dönemi kayıtlarında, diğer yarısı bahar dönemi kayıtlarında alınır.

Nakit ödemeler banka kanalı ile tahsil edilir.Kredi kartı ile peşin veya taksitle ödeme kolaylığı sağlanır. “Ödemelerde Bonus ,Word ve Maksimum özellikli kredi kartlarına vade farksız 5 taksit yapılır.”

 

Önemli; Kredi kartıyla yapılacak taksitli ödemelerde kullanılacak kredi kartının, yeterli limiti olmalıdır.

Yurt Ücretleri

  • Depozito                                                                            :      500 TL.
  • İki kişilik odada tek konaklama + kahvaltı                    :  15.500 TL.
  • İki kişilik odada konaklama + kahvaltı                           :  10.250 TL.
  • Üç kişilik odada konaklama + kahvaltı                          :    9000 TL.

Deatylı bilgi için http://yurt.yasar.edu.tr

TOP