BURSLAR/İNDİRİMLER ve ÜCRETLER

Eğitim Öğretim Bursu / İndirimi

ÖSYM tarafından burslu ve indirimli programlara yerleştirilen öğrencilere, ilgili mevzuat gereğince verilen burs ve indirimdir. Hazırlık Sınıfı dahil olmak üzere verilecek olan burs ve indirimlerde, burslu; öğrenim ücretinin tamamını, %50 indirimli; öğrenim ücretinin yarısını ve %25 indirimli öğrenim ücretinin dörtte birini kapsar. Eğitim Öğretim Bursu-İndirimi, öğrencinin mezun olana kadar azami eğitim süresi boyunca (2 yıl/dört yarıyıl hazırlık sınıfı ile 4 yıl/8 yarıyıl ön lisans ve 7 yıl/14 yarıyıl lisans) devam eder. Azami süreler yükseköğretim kanununun belirlediği süredir. Bu süreler sonunda zaten ilişik kesilir. Özetle burs ve ÖSYM indirimleri, eğitim süresinde “disiplin cezası” veya “kurum içi başka programa yatay geçiş” halleri dışında kesilmeyecektir.

Akademik Başarı Bursu

Akademik Başarı Bursu için kayıtlı olduğu öğretim programında, değerlendirmenin yapıldığı akademik yılın sonunda Genel Not Ortalaması en az 3.00 olan öğrenciler değerlendirmeye alınır. Öğrencilerin değerlendirmenin yapıldığı akademik yıl (güz/bahar) içinde Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen müfredatta belirtilen yıllık güz ve bahar AKTS toplamından az olmamak koşuluyla ders alması ve aldığı tüm derslerden başarılı olması gerekir.

Yetenek Bursu

Yetenek Bursu, Üniversite Mütevelli Heyeti onayı ile spor, sanat vb. alanlarda özel başarıların sahibi olmuş ve bu başarısını belgeleyen öğrencilere verilir. Yıllık eğitim ücretinin tamamını ya da bir bölümünü kapsayan Yetenek Bursu’nun süresi, her yıl yenilenir.

Barınma Bursu

İzmir İl sınırları dışında ikamet eden Eğitim-Öğretim Bursu kapsamında ÖSYS sınavında Dil puan türünde ilk 1000’de diğer puan türlerinde ilk 5000’de yer alarak Yaşar Üniversitesine giren ve tam burslu olarak kayıt yaptıran öğrenciler, Yaşar Üniversitesi Öğrenci Yurdundan kontenjan dahilinde ücretsiz olarak faydalanır.

Uluslararası Öğrenci Bursu

Rektörlüğün ve Mütevelli Heyetinin onayı ile uluslararası öğrencilere eğitim öğretim bursu verilmektedir. Bu burslar sınırlı sayıda olup, akademik başarısı yüksek adaylara %25, %50 veya %100 oranında verilebilmektedir.

Şehit ve Malul Gazi Bursu

Öğrenci Seçme Yerleştirme sınavı sonucunda ,2023 YKS tercih kılavuzunda  Şehit ve Gazi Bursu  (SGY) kontenjanı bulunan programlarından birine girme hakkı kazanan şehitlerin eşleri ve çocuklarına, malul gazilere ve çocuklarına tahsis ediilen burstur.

Burslu Öğrencilerin Yurttan Yararlanması

Yaşar Üniversitesi burslarından herhangi birini kazanan öğrencilere Mütevelli Heyet kararı ile ayrıca Barınma Bursu da verilebilir. Barınma Bursu, ait olduğu eğitim yılı bitiminde sona erer. Öğrenci barınma bursuna hak kazanma koşullarını sağladığı her öğretim yılı için Mütevelli Heyet kararı ile bu bursu tekrar alabilir. Detaylı bilgi alabilmek için; https://oim.yasar.edu.tr/burslar/ adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

2023-2024 Akademik Yılı Öğrenim Ücreti

  Ücretli %50 İndirimli %25 İndirimli
Hazırlık Sınıfı(*) 210.000 TL 105.000 TL 157.500 TL
Tüm Fakülteler 210.000 TL 105.000 TL 157.500 TL
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 210.000 TL 105.000 TL 157.500 TL
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 200.000 TL 100.000 TL 150.000 TL
Adalet Meslek Yüksekokulu 87.000 TL 43.500 TL 65.250 TL
Meslek Yüksekokulu 85.000 TL 42.500 TL 63.750 TL

Eğitim ücretlerine KDV dahildir.

(*) Hazırlık sınıfı ücreti, Lisansüstü hariç tüm bölüm ve programlar için aynıdır.

Eğitim dili Türkçe olan bölüm/programlarda "İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı" eğitimi, burslu öğrenciler dahil ücretlidir.

2023-2024 Akademik Yılı Yurt Ücretleri

Detaylı bilgi için https://yurt.yasar.edu.tr

TOP