BURSLAR/İNDİRİMLER ve ÜCRETLER

Eğitim Öğretim Bursu / İndirimi

ÖSYM tarafından burslu ve indirimli programlara yerleştirilen öğrencilere, ilgili mevzuat gereğince verilen burs ve indirimdir. Hazırlık Sınıfı dahil olmak üzere verilecek olan burs ve indirimlerde, burslu; öğrenim ücretinin tamamını, %50 indirimli; öğrenim ücretinin yarısını ve %25 indirimli öğrenim ücretinin dörtte birini kapsar. Eğitim Öğretim Bursu-İndirimi, öğrencinin mezun olana kadar azami eğitim süresi boyunca (2 yıl/dört yarıyıl hazırlık sınıfı ile 4 yıl/8 yarıyıl ön lisans ve 7 yıl/14 yarıyıl lisans) devam eder. Azami süreler yükseköğretim kanununun belirlediği süredir. Bu süreler sonunda zaten ilişik kesilir. Özetle burs ve ÖSYM indirimleri, eğitim süresinde “disiplin cezası” veya “kurum içi başka programa yatay geçiş” halleri dışında kesilmeyecektir.

Akademik Başarı Bursu

Akademik Başarı Bursu için kayıtlı olduğu öğretim programında, değerlendirmenin yapıldığı akademik yılın sonunda Genel Not Ortalaması en az 3.00 olan öğrenciler değerlendirmeye alınır. Öğrencilerin değerlendirmenin yapıldığı akademik yıl (güz/bahar) içinde Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen müfredatta belirtilen yıllık güz ve bahar AKTS toplamından az olmamak koşuluyla ders alması ve aldığı tüm derslerden başarılı olması gerekir.

Yetenek Bursu

Yetenek Bursu, Üniversite Mütevelli Heyeti onayı ile spor, sanat vb. alanlarda özel başarıların sahibi olmuş ve bu başarısını belgeleyen öğrencilere verilir. Yıllık eğitim ücretinin tamamını ya da bir bölümünü kapsayan Yetenek Bursu’nun süresi, her yıl yenilenir.

Barınma Bursu

İzmir İl sınırları dışında ikamet eden Eğitim-Öğretim Bursu kapsamında ÖSYS sınavında Dil puan türünde ilk 1000’de diğer puan türlerinde ilk 5000’de yer alarak Yaşar Üniversitesine giren ve tam burslu olarak kayıt yaptıran öğrenciler, Yaşar Üniversitesi Öğrenci Yurdundan kontenjan dahilinde ücretsiz olarak faydalanır.

Uluslararası Öğrenci Bursu

Rektörlüğün ve Mütevelli Heyetinin onayı ile uluslararası öğrencilere eğitim öğretim bursu verilmektedir. Bu burslar sınırlı sayıda olup, akademik başarısı yüksek adaylara %25, %50 veya %100 oranında verilebilmektedir.

Şehit ve Malul Gazi Bursu

Öğrenci Seçme Yerleştirme sınavı sonucunda Yaşar Üniversitesinin Burssuz programlarından birine girme hakkı kazanan şehitlerin eşleri ve çocuklarına, malul gazilere ve çocuklarına, Mütevelli Heyet tarafından tahsis edilen kontenjan dahilinde burs verilebilir.

Burslu Öğrencilerin Yurttan Yararlanması

Yaşar Üniversitesi burslarından herhangi birini kazanan öğrencilere Mütevelli Heyet kararı ile ayrıca Barınma Bursu da verilebilir. Barınma Bursu, ait olduğu eğitim yılı bitiminde sona erer. Öğrenci barınma bursuna hak kazanma koşullarını sağladığı her öğretim yılı için Mütevelli Heyet kararı ile bu bursu tekrar alabilir. Detaylı bilgi alabilmek için; https://oim.yasar.edu.tr/burslar/ adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

2020-2021 Akademik Yılında Öğrenim Ücreti

2020-2021 Akademik Yılı yeni kayıtlanacak öğrenciler için geçerlidir.

  • Hazırlık sınıfı : 44.889 TL (*) (**)
  • Tüm fakülteler : 44.889 TL
  • Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu : 43.019 TL
  • Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü : 44.889 TL
  • Meslek Yüksekokulu : 20.808 TL
  • Adalet Meslek Yüksekokulu : 22.211 TL

Ücretlere KDV dahildir.

(*) Hazırlık sınıfı ücreti tüm bölüm ve programlar için aynıdır.
Yukarıdaki öğrenim ücretleri güz ve bahar dönemini kapsamaktadır. Yarısı güz dönemi kayıtlarında, diğer yarısı bahar dönemi kayıtlarında alınır.
"Nakit ödemeler banka kanalı ile tahsil edilir. Kredi kartı ile peşin veya taksitle ödeme kolaylığı sağlanır."

(**) Türkçe eğitim veren bölümlerde (Meslek Yüksek Okulu, Adalet Meslek Yüksek Okulu ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü) isteğe bağlı olarak hazırlık eğitimi alacak öğrenciler, bölüme yerleştikleri burs ya da indirimden bağımsız olarak tam ücret öder.

Önemli; Kredi kartıyla yapılacak taksitli ödemelerde kullanılacak kredi kartının, yeterli limiti olmalıdır.

2020-2021 Akademik Yılı Yurt Ücretleri

  • Depozito : 2.667 TL
  • Tek kişilik oda (konaklama + kahvaltı) : 24.000 TL

Detaylı bilgi için http://yurt.yasar.edu.tr

TOP