Çift Anadal / Yandal Eğitimi

Çift Anadal:

Kendi bölümlerinin lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere eş zamanlı olarak öğrenim görmelerini sağlayan ve iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programdır. Çift anadal programlarının başvuru koşulları Üniversitemizin başvuru tarihlerindeki güncel yönetmelik ve yönerge hükümlerine tabidir.

Yandal:

Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programdır. Yandal programı başvuru koşulları Üniversitemizin başvuru tarihlerindeki güncel yönetmelik ve yönerge hükümlerine tabidir.

TOP